O Silesia Fashion Day / About SFD

Silesia Fashion Day to wydarzenie kulturalno-modowe, które już na stałe wpisało się w eventowy krajobraz Katowic i stało się imprezą cykliczną. Intencją organizatora imprezy – agencji marketingu zintegrowanego JC Academy – jest wykreowanie wielkiego wydarzenia w Metropolii Śląskiej, które połączy sztukę, kulturę i modę. Wydarzenie ma promować modę rozumianą szeroko – jako styl życia w mieście.

For English speakers:

Silesia Fashion Day is a cultural and fashion event, that takes place in Silesia Region for the 8th time. It’s become one of the most important fashion events in Katowice and it is organised twice a year. The idea of that project belongs to a Marketing&Event Agency JC Academy. Its intention was to create a big fashion gala in Silesia Region, that combines art, culture and fashion. The event is also about promoting fashion as a way of living in big cities.